KEMİRGENLERE KARŞI ANTIKAOGULAN ETKİLİ ZEHİR

FORMULASYON İÇERİĞİ
% 0.005 Brodifacoum LD50 : 0.96 mg / kg
ÖZELLİKLERİ
FORMULASYON TOKSİSİTESİ
Brodifacoum – Akut Oral LD50 erkek sıçan için 0.22 mg/kg
KULLANMA TALİMATI

Kullanılacak yemin miktarı ve yem konulacak yerlerin sayısı bulaşıklığın derecesine bağlı olmakla birlikte her bir istasyona 100 gr. yem konulmalıdır. İstasyonlar 15x25x25 cm. boyutunda ve 7 cm. çapında çapraz olarak iki deliği bununan üsten kapaklı yemleme kutuları olup, yemler bunun içinde verilmelidir. Bir hafta sonra yem kutuları kontrol edilmeli ve tamamen bitmiş veya azalmış yemler tamamlanmalıdır. Zehirli yem kutuları karanlık ve gizli yerlere konulmalıdır.

  • Düşük dozlarda etkili olan Killrat Pellet in gün boyunca tüketilen öğünlerden birinde alınması yeterlidir.Bu durum, işçilikten ve yem masraflarından maliyet avantajı sağlar.
  • Killrat Pellet, kanın pıhtılaşmasını engelleyerek fare ve sıçanlarda ölüm olayının bir kaç gün içinde yuvalarına çekilerek meydana gelmesini sağlar. Bu durum çevre kirliliğini ve yem utangaçlığını engeller.
  • Killrat Pellet, fare ve sıçanların tercih edeceği yem ve katkı maddeleri ile hazırlanmıştır. Ortamdaki gıdalar içinde Killrat Pellet i tercih ederler. Bu durum kemirici kontrolünde tam etki sağlar.
  • Killrat Pellet in Antidotu Vitamin K1 dir. Zehirlenmelere karşı güvenli bir tedbir sağlar.
Who Referans No: WHO/CDS/NTD/WHOPES/GCDPP/2006.1 Tablo 1-5-17
HEDEF HAŞERE
Ambar Faresi Sıçan Ev Faresi