GÜÇLÜ ÖLDÜRÜCÜ, DÜŞÜRÜCÜ VE SİNERJİST ETKİLİ ULV, SİSLEME, SPREYLEME YÖNTEMLİ İNSEKTİSİT

FORMULASYON İÇERİĞİ
Cyphenothrin 320 gr/lt LD50: 318  mg/kg
Tetramethrin 160 gr/lt LD50: 500  mg/kg
P.Butoxide 320 gr/lt
ÖZELLİKLERİ
  • İdeal formülasyon şekline sahiptir.
  • Çok hızlı düşürücü ve kuvvetli öldürücü etkiye sahiptir.
  • Sinerjist etkiye sahiptir.
  • Organik fosforlu ilaçlara karşı dirençli haşerelere etkilidir.
  • Haşereleri temas ve solunum yoluyla etkiler.
  • İnsanlara toksik etkisi yoktur, memelilerde çok düşük toksisitededir.
KULLANMA TALİMATI

Hedef haşerenin barındığı, dinlendiği, beslendiği, üreyip çoğaldığı her türlü açık ve geniş alanlar ile kapalı alanlara aşağıdaki doz ve oranlarda uygulama yapılır.

 

UYGULAMA
ALANI
UYGULAMA
CİHAZI
HEDEF
HAŞERE
İLAÇ
+
SEYRELTİCİ
UYGULAMA
ORANI
UYGULAMA
DOZU
AÇIK
ALANLAR
Araç üstü
ve/veya
elde taşınır
ULV
Sivrisinek 1L İlaç
+
79 L Su
0.5 L/ha 2 g a.i/ha
Araç üstü
ve/veya
elde taşınır
Sıcak Sisleme
(TERMAL FLOG)
Sivrisinek 100 ml İlaç
+
63900 ml Mazot
10 L/ha 5 g a.i/ha
Who Referans No: WHO/CDS/NTD/WHOPES/GCDPP/2006.1 Tablo 3-6-7
HEDEF HAŞERE
Sivri Sinek Karasinek Hamamböceği Tatarcık
Ambar Zararlıları