GÜÇLÜ ÖLDÜRÜCÜ VE HIZLI DÜŞÜRÜCÜ ULV, SİSLEME, SPREYLEME YÖNTEMLİ İNSEKTİSİT

FORMULASYON İÇERİĞİ
Cyphenothrin 150 gr/lt LD50: 318  mg/kg
Tetramethrin 50 gr/lt LD50: 5.000  mg/kg
ÖZELLİKLERİ
  • Çok hızlı düşürücü ve kuvvetli öldürücü etkiye sahiptir.
  • Haşereyi gizlendiği yerden çıkarıcı (flushing-out) etkisi vardır.
  • Organik fosforlu ilaçlara karşı dirençli haşerelere etkilidir.
  • Haşereleri temas ve solunum yoluyla etkiler.
  • İnsanlara toksik etkisi yoktur, memelilerde çok düşük toksisitededir.
KULLANMA TALİMATI

El tipi veya Araç Üstü ULV veya Pulverize yöntemli cihazlarla hedef haşerenin bulunduğu ve barındığı açık alanlara aşağıdaki doz ve oranlarda uygulama yapılır.

UYGULAMA
ALANI
UYGULAMA
CİHAZI
HEDEF
HAŞERE
İLAÇ
+
SEYRELTİCİ
UYGULAMA
ORANI
UYGULAMA
DOZU
AÇIK
ALANLAR
Araç üstü
ve/veya
elde taşını
ULV
Sivrisinek
Karasinek
1L İlaç
+
36,5 L Su
1875 ml İlaç
+
35625 ml Su
0.5 L/ha
0.5 L/ha
2 g a.i/ha
3.75 g a.i/ha
Araç üstü
ve/veya
el tipi termal
sisleme cihazı
Karasinek 125 ml İlaç
+
49875 ml Mazot

Who Referans No: WHO/CDS/NTD/WHOPES/GCDPP/2006.1 Tablo 3-6

HEDEF HAŞERE
Sivri Sinek Tatarcık Ambar Zararlıları Karasinek
Hamamböceği