UZUN SÜRE KALICI ETKİLİ SU BAZLI SÜSPANSİYON KONSANTRE İNSEKTİSİT

FORMULASYON İÇERİĞİ
Alphacypermethrin 100 gr/lt (Öldürücü Etki ) LD50 : 79 mg/kg
ÖZELLİKLERİ
  • SC yapısındaki formulasyonlar WP ve EC formulasyonlarının tüm özelliklerine sahiptir.
  • Gözenekli yüzeyler tarafından kolayca emilmez ve uzun süre kalıcı etki sağlar.
  • Kristal parçacıklar içerisinde hapsedilmiş etkili maddenin Akut Oral, Dermal LD50 ve Akut İnhalasyon LC50 değerleri yükseltilerek formulasyon çok güvenli bir yapıya kavuşturulmuş.
    Hedef dışı canlılar için son derece güvenlidir.
  • Kristal parçacıklar 5 – 10 mikron çapında olduğu için uygulama yüzeyinde torlu ve kalıntı bırakmaz.
  • SC yapısındaki formulasyonlar su bazlı olduklarından kokusuzdurlar ve leke bırakmazlar.
  • Yanma uygulama ve uzun süreli kalıcı etkisi ile son derece ekonomiktir.
  • Düşük uygulama oranı ve uzun süreli kalıcı etkisi ile son derece ekonomiktir
KULLANMA TALİMATI

Hedef haşerenin barındığı, dinlendiği, beslendiği, çoğaldığı her türlü açık ve kapalı alanlara aşağıdaki doz ve oranlarda uygulama yapılır.

KULLANIM TALİMAT (SIRT TİPİ PULVERİZATÖR REZİDÜEL OLARAK)

Kapalı Alanlar

Hedef Haşere Uygulama Dozu İlaç + Seyreltici Uygulama Oranı Kalıcılık Süresi
SİVRİSİNEK 20 mg a.i/m2 50 ml + 9950 ml 40 ml/m2 120  Gün
HAMAMBÖCEĞİ 23 mg a.i/m2 57,5 ml + 9942,5 ml 40 ml/m2
KARASİNEK 23 mg a.i/m2 57,5 ml + 9942,5 ml 40 ml/m2
KENE 10 mg a.i/m2 25 ml + 9975 m 40 ml/m2
Who Referans No: WHO/CDS/NTD/WHOPES/GCDPP/2006.1 Tablo 1-5-17
HEDEF HAŞERE
Sivrisinek Pire Kırkayak Ambar Zararlıları
Karasinek Kene Güve
Tatarcık Tahtakurusu Akrep
Hamamböceği Karınca Örümcek